Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep

Bij De Wouter willen we een fijne en veilige leer- en leefomgeving voor iedereen. Toch kan er wel eens een fout gemaakt worden. Soms zijn deze zo vervelend, dat jullie de behoefte hebben om hierover een klacht in te dienen.

Als er iets misgaat, of als er een onenigheid ontstaat, proberen we dat eerst samen in overleg op te lossen. We nodigen je daarom ook altijd uit om eerst samen in gesprek te gaan voor je een klacht indient. Als we er samen niet uitkomen, of als de klacht te ernstig is, kun je gebruik maken van de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep. Klachten kunnen in dat geval ingediend worden bij het bestuur van Dynamiek, die de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Zo waarborgen we zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school en handelen we de klacht zorgvuldig af.

Vertrouwenspersoon

Heb je de behoefte om je verhaal te doen bij iemand die niet direct aan onze school verbonden is? Dan is er de mogelijkheid om naar onze vertrouwenspersoon te stappen. Dit is een externe vertrouwenspersoon vanuit de GGD Noord-Limburg, die je mag benaderen voor een vertrouwelijk gesprek en onafhankelijk advies.